Fjøsangervegen 57 - 5054 Bergen
41 69 43 26
post@cyriax.no

Klinisk Ortopedisk Medisin

Klinisk Ortopedisk Medisin er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser. Systemet er basert på den engelske legen James Cyriax´s banebrytende arbeid innen diagnostikk og behandling. Systemet er videreført med hensyn til dagens forskning og viten.

Klinisk ortopedisk medisin bygger bl.a. på:

  • En inngående forståelse av referert smerte og strukturenes embryonale opprinnelse.
  • Kunnskap om funksjonell- og topografisk anatomi.
  • Nøyaktig og systematisk opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse.
  • Kunnskap om hvordan de forskjellige sykdommene oppstår og utvikles.

Klinisk ortopedisk undersøkelse

Ved første besøk blir det tatt opp en grundig sykehistorie. Undersøker vil bl.a. finne ut når og hvordan skaden oppsto, hva som forbedrer eller forverrer plagen, om smerten er lokal eller om den er referert osv. Ved diagnostisering blir sykehistorien vurdert sammen med den kliniske undersøkelsen, som består av et visst antall tester, aktive, passive og siometriske for hvert ledd.

Basisundersøkelsens tester baserer seg på:

  • Færrest mulig tester med mest mulig informasjon.
  • At andre undersøker tester og finner de samme funn (intertester reliabilitet).
  • At man tester den struktur man sier man skal teste (validitet).

Etter basisundersøkelsen kan det bli aktuelt å utføre tilleggstester eller ytterligere utrede pasienten.

Les mer om behandling med klinisk ortopedisk medisin her!

Utdanning

Utdanningen i Klinisk ortopedisk Medisin er åpen for leger og fysioterapeuter. For bedre å kunne hjelpe pasientene anser vi det som svært viktig at leger og fysioterapeuter har samme utdanning som basis for undersøkelser og behandling.