PRP behandling

Behandling med PRP injeksjon

er i realiteten injeksjonsbehandling med pasientens eget blod. I blodet finnes blodplater som inneholder en rekke proteiner som fungerer som veksthormoner for kroppens celler og vev.


Blodplatene er viktige i koagulering av blodet. Ved for eksempel kuttskader i huden vil blodplatene aktiveres slik at immunforsvaret reparerer skaden. Det samme skjer når vi skader en sene eller et leddbånd i kroppen.

Person med smerte i arm. Illustrasjon.Klikk bildet for å se video!Disse reparasjonsprosessene er avgjørende for at vevet skal kunne bygge seg opp etter en skade. Ved skader i sener og leddbånd vil denne prosessen hos noen kunne stagnere, og kroppen klarer ikke lengre å reparere seg selv.

Behandlingen omfatter å ta ut pasientens eget blod, behandle den på en spesiell måte for å skille komponentene fra hverandre, deretter isolerer man blodvæske(plasma) som inneholder konsentrert mengde blodplater. I blodplatene finner man en rekke vekstfaktorer som har en betennelsesdempende effekt i tillegg til stimulerende effekt, og mange andre mekanismer som fortsatt er under utforskning.

Den har vist seg å være effektiv ved en rekke tilstander som rammer muskel- og skjelettsystemet som:

Normalt sett vil en forsøke annen behandling først, som for eksempel treningsøvelser, trykkbølgebehandling, dry needling, tilpasset aktivitetnivå osv. Dersom alle andre tiltak er forsøk for tilheling av en skade uten optimalt resultat kan PRP behandling være aktuelt å forsøke. Dette gjelder spesielt ved skader i vev som ikke gror av seg selv eller der skaden er såpass stor at sannsynligheten for normal tilheling er liten.

PRP kan benyttes ved akutte skader, for eksempel for å korte ned et skadefravær ved en idrettsskade, men også ved kroniske overbelastningstilstander. Spesielt ved skader på senefester og ligamenter kan det være effektfullt, da disse strukturene har liten blodsirkulasjon.

Ved PRP behandling tappes det blod fra pasienten som deretter sentrifugeres igjennom en spesielt tilpasset sentrifugeringsmaskin. Dette resulterer i at en høyere konsentrasjon av blodplater samles i blodplasmaen, som så blir injisert på aktuelt sted. På grunn av sentrifugeringen sikrer man at 80-90 % av blodplatene med de aktuelle veksthormonene sprøytes tilbake igjen i det skadde vevet og trigger immunforsvaret til å skape en ny betennelsesprosess med påfølgende gjenoppbygging av vevet. Ved kroniske seneskader har denne gjenoppbyggingsfasen ofte stoppet opp.

Det er anbefalt ca 3 injeksjoner for de fleste tilstader, men flere studier er også gjort med én injeksjon som viser gode resultater. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Flere studier viser at PRP kan ha positiv effekt ved artrosetilstander i kne og hofte. Best effekt kan en vente hos pasienter med lett til moderat artrose, mens de med uttalt artrose har mer varierende grad av effekt.

Sprøyte brukt i PRP behandling. Foto.Se video, hvordan PRP behandlingen fungerer!Hvordan foregår PRP behandlingen? og hvor ofte?

Du blir vurdert først av spesialist for å bekrefte diagnosen og bestemme om du egner deg for denne behandlingen.
Fysioterapeut vil så trekke ut blod fra en vene i armen. Blodet vil så gå gjennom en utskillelsesprosedyre som ekstraherer og konsentrerer de ønskede stoffene fra blodet.
Du får en lokal bedøvelse under huden der sprøyten skal settes inn. Sprøyten med PRP settes inn enten i leddet eller rundt den betente senen og du vil ikke merke noe store smerter. Det tar kun noen sekunder med å sprøyte inn PRP.
Du skal redusere aktiviteten i 2 uker etter behandlingen. Trenger ikke å bruke krykker, men du skal ikke overbelaste leddet eller senen. Deretter bør du trappe gradvis opp på aktivitet og treningsøvelser.
Effekten varer opptil 18-24 måneder, og pasienter som får en god effekt av denne behandlingen, kommer ca. hvert år for å få en ny sprøyte.

Ønsker du en vurdering om dette kan være en behandling for deg, bestill time hos fysioterapeut Edgeir eller Sindre

Finn ledig time hos fysioterapeuten her!

En grundig undersøkelse hos fysioterapeut gir grunnlaget for videre behandling. Kr. 590,-
Les mer! | Bestill time her!

Manuell behandling med fysioterapi innebærer direkte kontakt med fysioterapeuten hvor det benyttes manuelle teknikker. Kr. 450,-
Les mer! | Bestill time her!

Trykkbølgebehandling effektivt ved tilstander som musearm, tennisalbue, akillessmerter, kalkskulder, jumpers knee, hælsmerter.
Kr. 550,-
Les mer! | Bestill time her!

Injeksjonsbehandling er et av mange behandlingstilbud vi har på Cyriax Clinic. Kr. 990,-
Tilegg ved bruk av ultralyd på injeksjon kr. 300,-
Les mer! | Bestill time her!

Hyaluronsyre er utviklet spesielt for å behandle symptomer på artrose i kne, hofte og skulder.
Med Durolane kr. 2 500,-
Med Ostenil kr. 2 000,-
Les mer! | Bestill time her!

Behandling med PRP injeksjon er i realiteten injeksjonsbehandling med pasientens eget blod. Kr. 3 900,-
Les mer! | Bestill time her!

Ultralyd bildediagnostikk ved hjelp av ultralyd kan fysioterapeuten se inn mot dine knokler og ledd. Kr. 300,-
Les mer! | Bestill time her!