Fysikalsk behandling i Bergen hos Cyriax Clinic

Ved Cyriax Clinic behandler fysioterapeuter hele muskel-/ skjelettsystemet
for de fleste diagnoser og har fokus på at pasienten selv skal være med i en aktiv rolle
for å bli bedre fra sine plager ved hjelp av fysikalsk behandling. Du finner oss på Danmarksplass.

Ønsker du undersøkelse/behandling av fysioterapeut på Frekhaug? Vi har driftsavtale med Meland kommune.
Ta kontakt med Monica på tlf 97 04 37 08 eller Sindre på telefon 97 19 65 11

Edgeir Gunvordal

Edgeir Gunvordal

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen I Bergen 2006. Master of Musculoskeletal Medicine, Middlesex University, London 2015. Spesialist OMI ad modum Cyriax PFF 2013. Spesialist MSK Diagnostisk Ultralyd 2019. Tidligere erfaring fra idrett, HMS-rådgiver og privat praksis. Fokuset er på en presis diagnose for å oppnå det beste behandlingsopplegget i samråd med pasienten. Behandlingstiltak varierer fra blant annet manuelle teknikker som manipulasjoner, mobilisering, injeksjonsbehandling, trykkbølge til individuell og funksjonell treningsterapi..
Fysioterapeut Edgeir Gunnvordal behandler ved vår avdeling i Bergen.
Epost: eg@cyriax.no
Tlf: 41 69 43 26
Finn ledig time her!

Sindre Romarheim

Sindre Romarheim

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen 2005. Master of Musculoskeletal Medicine, Middlesex University, London 2015. Spesialist OMI ad modum Cyriax PFF 2013. Spesialist MSK Diagnostisk Ultralyd 2019. Erfaring med akutte og kroniske muskel/skjelettskader, bedriftshelse og privat praksis. Opptatt av en presis diagnose før igangsetting av behandling. Behandlingstiltak varierer fra blant annet manuelle teknikker som manipulasjoner, mobilisering, injeksjonsbehandling, trykkbølge og treningsterapi.
Fysioterapeut Sindre Romarheim behandler ved vår avdeling i Bergen og på Frekhaug.
Epost: sr@cyriax.no -
Tlf: 97 19 65 11
Finn ledig time her!

Martine Solberg

Martine Solberg

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut ved Saxion University of Applied Sciences. Tidligere erfaring fra rehabilitering og privat praksis, med kurs i manuelle teknikker, taping og nålebehandling.
Fokuset er på en helhetlig tilnærming og å oppnå det beste behandlingsopplegget i samråd med pasienten. Behandlingstiltak varierer fra blant annet manuelle teknikker som massasje, manipulasjoner, mobilisering, samt nåler og taping til individuell og funksjonell treningsterapi."
Fysioterapeut Martine Solberg behandler ved vår avdeling i Bergen.
Epost: mbs@cyriax.no
Tlf: 94 88 45 65
Finn ledig time her!

Sven Birger Kloster

Sven Birger Kloster

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo (2005). I tillegg har Svein gått i lære hos Jonny Høgseth(fysioterapeut under Lillehammer Ol), videreutdannet i ortopedisk medisin. Sven har lang erfaring med tverrfaglig behandling av idrettsskader og nakke,- rygg, -skulder,-migrene- og hodepineplager. Har og jobbet tett med legene ved smertemedisinsk institutt på Majorstuen i Oslo, og fått kompetanse på sammensatte og kroniske smertelidelser. Jobbet 7 år her i Bergen, fokus på kronisk smertebehandling, idrettsskader og overtrening.

Drevet med utvidet fysioterapi behandling sammen med leger. Behandlingens hovedfokus er å rette tiltakene mot årsaken for plagene ikke kun symptomene.
Aktuelle diagnoser og plager som behandles er; migrene, rygg-, skulder-, hodepine-, armsmerter, fantomsmerter, tinnitus, hofte plager, svimmelhet, kne smerter, lår og legg.
Idrettsfysioterapi, tunge lår, unormalt høy puls under trening og overtrening.
Tverrfaglig samarbeid med leger, innen allmennmedisin og anestesi. Utfører injeksjonsbehandling av type nerve blokader, kortison og Botox injeksjoner.
Fysioterapeut Svein Birger Kloster behandler ved vår avdeling i Bergen. Epost: sk@cyriax.no
Finn ledig time her!

Yngve Kiserud

Yngve Kiserud

Lege

Utdannet lege ved Universitetet I Bergen. Spesialkompetanse OMI ad modum Cyriax Basic Exam. Spesialist Idrettsmedisin og Allmennmedisin. Bred erfaring fra idrett som utøver og trener samt medisinsk ansvarlig.

Dr Yngve Kiserud er medisinsk ansvarlig ved vår avdeling i Bergen og er ansvarlig for en forsvarlig, tverrfaglig injeksjonspraksis ved klinkken.

Vidar laurits kloster

Vidar laurits kloster

Lege

Cand Med 2004. Ferdig Radiolog i 2012. Jobbet 1,5 år ved Universitets sykehuset Nord-Norge Tromsø som organgruppe leder for MSK seksjonen.

Ansvarlig overlege for Ultralyd seksjonen og Revmatologi ved Helse Fonna fram til 2017. For tiden jobber på Hospital Betanien, Bergen med spesielt fokus på MSK MR. Fra august 2019 ansvarlig overlege for MSK ortoradiologi og reumatologi ved Helse Fonna.

Bred erfaring som radiolog, og har vært medlem av Sarkom teamet på UNN. Spesialinteresse er MSK ultralyd og ikke-kar intervensjon radiologi (onkologisk biopsier).

Dr Vidar L. Kloster er konsulterende Radiolog ved Cyriax Clinic AS og er ansvarlig for en forsvarlig, tverrfaglig Billeddiagnostikk samt faglig oppdatering av radiologi ved klinkken.

Monica Aarre-Nilsen

Monica Aarre-Nilsen

Fysioterapeut

Fysioterapeut Monica Aarre-Nilsen behandler ved vår avdeling på Frekhaug
Tlf: 97 04 37 08
Epost: sr@cyriax.no