Medisinsk Treningsterapi med fysioterapeut

Hva er medisinsk treningsterapi?

Medisinsk treningsterapi er en behandlingsmetode som bygger på at alle plager kan rehabiliteres ved at man trener funksjonelt uten smerter. Sentralt i konseptet er derfor å finne belastninger som kan stimulere rehabiliteringen av muskler og ledd uten at man overbelaster eller provoserer smertene.

Hva slags apparater benyttes?

Det finnes en rekke treningsapparater som er spesielt designet for å kunne benyttes i medisinsk treningsterapi. Men de fleste vanlige treningsmaskiner man finner på et treningsstudio kan benyttes. Hovedregelen er at man klarer å dosere treningen så lavt at pasienten kan trene 10 repetisjoner ganger 3 sett uten smerter.

Hvordan virker medisinsk treningsterapi?

Ved langvarig smerte skjer det noe med kommunikasjonen mellom hjernen og musklene. Samspillet forstyrres og hjernen læres opp til å motta smertesignaler fra musklene i det aktuelle området. Når man ved hjelp av lavdoserte treningsmetoder klarer å stimulere aktivitet i de smertefulle strukturene, vil hjernen motta en rekke signaler av positiv art fra området. Signalene tolkes i hjernen og danner grunnlag for en ny form for kommunikasjon mellom skadet sted og hjernen.
I tillegg stimulerer treningen oppbygging av muskel- og senevev slik at forholdene for å oppnå normal styrke og kontroll forbedres.

Hva kan behandles med medisinsk treningsterapi?

De fleste lidelser i muskel- og skjelett apparatet har nytte av trening. Om medisinsk treningsterapi er nødvendig for din lidelse avhenger av en rekke faktorer. Pasienter med akutte eller kortvarige plager trenger sjelden denne formen for rehabilitering. Om du imidlertid har hatt plager over lengre tid, så kan medisinsk treningsterapi være en av flere tiltak som din fysioterapeut på Cyriax Clinic setter i gang for deg.

Hvordan brukes medisinsk treningsterapi av fysioterapeuten på Cyriax Clinic?

Ved Cyriax Clinic er vi opptatt av å finne gode og godt dokumenterte metoder for å behandle våre pasienter.
Medisinsk treningsterapi er en av flere metoder som vi benytter i vår behandling av din lidelse.
Du vil motta et treningsopplegg i løpet av starten på ditt behandlingsforløp. De første gangene kan det være nødvendig for effekten at fysioterapeuten veileder deg i behandlingen, slik at øvelsene utføres riktig og med rett dosering. Etterhvert vil dette ikke være nødvending lenger, og du vil få et opplegg som du enten kan følge selvstendig i våres treningslokaler eller på ditt lokale treningssenter.

Ønsker du en vurdering om dette kan være en behandling for deg, bestill time hos fysioterapeut Marie, Edgeir eller Sindre.

Finn ledig time hos
fysioterapeuten her!

Senebetennelse Akilles med dr Yngve Kiserud

En grundig undersøkelse hos fysioterapeut gir grunnlaget for videre behandling. Kr. 590,-
Les mer! | Bestill time her!

Manuell behandling med fysioterapi innebærer direkte kontakt med fysioterapeuten hvor det benyttes manuelle teknikker. Kr. 450,-
Les mer! | Bestill time her!

Trykkbølgebehandling effektivt ved tilstander som musearm, tennisalbue, akillessmerter, kalkskulder, jumpers knee, hælsmerter.
Kr. 550,-
Les mer! | Bestill time her!

Injeksjonsbehandling er et av mange behandlingstilbud vi har på Cyriax Clinic. Kr. 990,-
Tilegg ved bruk av ultralyd på injeksjon kr. 300,-
Les mer! | Bestill time her!

Hyaluronsyre er utviklet spesielt for å behandle symptomer på artrose i kne, hofte og skulder.
Alt. 1 kr. 2 500,-
Alt. 2 kr. 2 000,-
Les mer! | Bestill time her!

Ultralyd bildediagnostikk ved hjelp av ultralyd kan fysioterapeuten se inn mot dine knokler og ledd. Kr. 300,-
Les mer! | Bestill time her!