Fjøsangervegen 57 - 5054 Bergen
41 69 43 26
post@cyriax.no

Fysikalsk behandling hos Cyriax Clinic Frekhaug

Ønsker du undersøkelse/behandling av fysioterapeut på Frekhaug? Vi har driftsavtale med Meland kommune.

Ta kontakt med Monica på tlf 97 04 37 08 eller Sindre på telefon 97 19 65 11
Eller e-post: sr@cyriax.no

Sindre Romarheim

Sindre Romarheim

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen 2005. Master of Musculoskeletal Medicine, Middlesex University, London 2015. Spesialistutdannet OMI ad modum Cyriax PFF 2013. Under spesialistutdannelse innen Diagnostisk Ultralyd. Erfaring med akutte og kroniske muskel/skjelettskader, bedriftshelse og privat praksis. Opptatt av en presis diagnose før igangsetting av behandling. Behandlingstiltak varierer fra blant annet manuelle teknikker som manipulasjoner, mobilisering, injeksjonsbehandling, trykkbølge og treningsterapi.
Epost: sr@cyriax.no - Tlf: 97 19 65 11

Monica Aarre-Nilsen

Monica Aarre-Nilsen

Fysioterapeut

Tlf: 97 04 37 08 - Epost: sr@cyriax.no