Fjøsangervegen 57 - 5054 Bergen
41 69 43 26
post@cyriax.no

Fysikalsk behandling hos Cyriax Clinic Bergen

Ved Cyriax Clinic Bergen behandler fysioterapeuter hele muskel-/ skjelettsystemet
for de fleste diagnoser og har fokus på at pasienten selv skal være med i en aktiv rolle
for å bli bedre fra sine plager ved hjelp av fysikalsk behandling.

Edgeir Gunvordal

Edgeir Gunvordal

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen I Bergen 2006. Master of Musculoskeletal Medicine, Middlesex University, London 2015. Spesialistutdannet OMI ad modum Cyriax PFF 2013. Under spesialistutdannelse innen Diagnostisk Ultralyd. Tidligere erfaring fra idrett, HMS-rådgiver og privat praksis. Fokuset er på en presis diagnose for å oppnå det beste behandlingsopplegget i samråd med pasienten. Behandlingstiltak varierer fra blant annet manuelle teknikker som manipulasjoner, mobilisering, injeksjonsbehandling, trykkbølge til individuell og funksjonell treningsterapi.
Epost: eg@cyriax.no
Tlf: 41 69 43 26

Sindre Romarheim

Sindre Romarheim

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen 2005. Master of Musculoskeletal Medicine, Middlesex University, London 2015. Spesialistutdannet OMI ad modum Cyriax PFF 2013. Under spesialistutdannelse innen Diagnostisk Ultralyd. Erfaring med akutte og kroniske muskel/skjelettskader, bedriftshelse og privat praksis. Opptatt av en presis diagnose før igangsetting av behandling. Behandlingstiltak varierer fra blant annet manuelle teknikker som manipulasjoner, mobilisering, injeksjonsbehandling, trykkbølge og treningsterapi.
Epost: sr@cyriax.no
Tlf: 97 19 65 11

Martine Solberg

Martine Solberg

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut ved Saxion University of Applied Sciences. Tidligere erfaring fra rehabilitering og privat praksis, med kurs i manuelle teknikker, taping og nålebehandling. Fokuset er på en helhetlig tilnærming og å oppnå det beste behandlingsopplegget i samråd med pasienten. Behandlingstiltak varierer fra blant annet manuelle teknikker som massasje, manipulasjoner, mobilisering, samt nåler og taping til individuell og funksjonell treningsterapi."
Tlf: 94 88 45 65 - Epost: mbs@cyriax.no