Fjøsangervegen 57 - 5054 Bergen
41 69 43 26
post@cyriax.no

Fantomsmerter

Fantomsmerter er nevropatisk smerte. Slike smerter kan blant annet skyldes økt aktivitet i nervefibre fordi nervefibre er kuttet over. Pasienter som har amputert en kroppsdel, vil da kunne kjenne smerter i denne kroppsdelen, selv etter at amputasjonen er foretatt. Nevropatisk smerte kan også oppstå hos personer som har vært utsatt for en alvorlig skade av en kroppsdel. Disse kan få kroniske smerter i denne delen av kroppen som følge av nerveskade. En person med nevropatisk smerte, kan utvikle overfølsomhet i huden. Det vil si at faktorer som tidligere ikke utløste smerter, nå vil gjøre det. Fenomenet kalles hyperalgesi.

Behandling av dette er ved å redusere betennelsen i nerven lokalt og segmentalt, der hvor nerven kommer ut.