Fjøsangervegen 57 - 5054 Bergen
41 69 43 26
post@cyriax.no

PRP Platelet-Rich Plasma

blod.IllustrasjonBehandling med PRP injeksjon er i realiteten injeksjonsbehandling med pasientens eget blod. I blodet finnes blodplater som inneholder en rekke proteiner som fungerer som veksthormoner for kroppens celler og vev. Blodplatene er viktige i koagulering av blodet. Ved for eksempel kuttskader i huden vil blodplatene aktiveres slik at immunforsvaret reparerer skaden. Det samme skjer når vi skader en sene eller et leddbånd i kroppen.

Disse reparasjonsprosessene er avgjørende for at vevet skal kunne bygge seg opp etter en skade. Ved skader i sener og leddbånd vil denne prosessen hos noen kunne stagnere, og kroppen klarer ikke lengre å reparere seg selv.

Normalt sett vil en forsøke annen behandling først, som for eksempel treningsøvelser, rESWT, dry needling, tilpasset aktivitetnivå osv. Dersom alle andre tiltak er forsøk for tilheling av en skade uten optimalt resultat kan PRP behandling være aktuelt å forsøke. Dette gjelder spesielt ved skader i vev som ikke gror av seg selv eller der skaden er såpass stor at sannsynligheten for normal tilheling er liten.

PRP kan benyttes ved akutte skader, for eksempel for å korte ned et skadefravær ved en idrettsskade, men også ved kroniske overbelastningstilstander. Spesielt ved skader på senefester og ligamenter kan det være effektfullt, da disse strukturene har liten blodsirkulasjon.

Ved PRP behandling tappes det blod fra pasienten som deretter sentrifugeres igjennom en spesielt tilpasset sentrifugeringsmaskin. Dette resulterer i at en høyere konsentrasjon av blodplater samles i blodplasmaen, som så blir injisert på aktuelt sted. På grunn av sentrifugeringen sikrer man at 80-90 % av blodplatene med de aktuelle veksthormonene sprøytes tilbake igjen i det skadde vevet og trigger immunforsvaret til å skape en ny betennelsesprosess med påfølgende gjenoppbygging av vevet. Ved kroniske seneskader har denne gjenoppbyggingsfasen ofte stoppet opp.

Det er anbefalt ca 3 injeksjoner for de fleste tilstader, men flere studier er også gjort med én injeksjon som viser gode resultater. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Flere studier viser at PRP kan ha positiv effekt ved artrosetilstander i kne og hofte. Best effekt kan en vente hos pasienter med lett til moderat artrose, mens de med uttalt artrose har mer varierende grad av effekt.