Fjøsangervegen 57 - 5054 Bergen
41 69 43 26
post@cyriax.no

Behandling av fysioterapeut. Illustrasjon.

Behandling med fysioterapi

Manuell behandling innebærer direkte kontakt med fysioterapeuten hvor det benyttes manuelle teknikker i forbindelse med behandlingsbenk. Denne formen for behandling knyttes ofte opp mot et veiledet treningsprogram som er laget for å normalisere muskulære og artikulære forhold hos pasienten. Hvilke behandlingstiltak som blir igangsatt er basert på klinisk erfaring og dokumentert effektive metoder.

Fysioterapi behandlingen kan omfatte teknikker som tverrfriksjoner, manipulasjon, massasje, nålebehandling, triggerpunktbehandling, tøyning og korrigerende teknikker. Tiltakenes hensikt er å hjelpe og stimulere kroppen i en reparasjonsfase. Ingen terapeuter, verken fysioterapeuter, kiropraktorer, manuell terapeuter eller liknende kan reparere en skade. Men i mange tilfeller må kroppen stimuleres og hjelpes i denne fasen til å reparere seg selv. Om det er treningstiltak eller bruk av ytre stimulering som er relevant for din diagnose, avgjøres basert på hvordan du reagerer på behandlingen og hva forskningen sier om effekten på de forskjellige behandlingsmetodene.