ACP-behandling

ACP står for Autologous Conditioned Plasma, som kort fortalt betyr at aktive virkestoffer utvinnes fra ditt blod og injiseres på stedet som skal behandles.

Blodplater spiller en viktig rolle i denne prosessen. De frigjør vekstfaktorer som starter gjenoppbyggingen av skadet vev, og forebygger betennelse.

ACP-behandling er en relativ ukomplisert poliklinisk prosedyre, som tar cirka 60 minutter. I studier om ACP-behandling er det ikke observert uønskede bivirkninger eller komplikasjoner. Behandlingsprosessen har tre faser;

  • Det tas blod fra en vene i armen.
  • Blodet sentrifugeres for at de ønskede virkestoffer skal bli konsentrert.
  • Virkestoffene injiseres i den berørte kroppsdelen.

Person med smerte i arm. Illustrasjon.Klikk bildet for å se video!

Den har vist seg å være effektiv ved en rekke tilstander som rammer muskel- og skjelettsystemet som:

Normalt sett vil en forsøke annen behandling først, som for eksempel treningsøvelser, trykkbølgebehandling, dry needling, tilpasset aktivitetnivå osv. Dersom alle andre tiltak er forsøk for tilheling av en skade uten optimalt resultat kan ACP behandling være aktuelt å forsøke. Dette gjelder spesielt ved skader i vev som ikke gror av seg selv eller der skaden er såpass stor at sannsynligheten for normal tilheling er liten.

ACP kan benyttes ved akutte skader, for eksempel for å korte ned et skadefravær ved en idrettsskade, men også ved kroniske overbelastningstilstander. Spesielt ved skader på senefester og ligamenter kan det være effektfullt, da disse strukturene har liten blodsirkulasjon.

Flere studier viser at ACP kan ha positiv effekt ved artrosetilstander i kne og hofte. Best effekt kan en vente hos pasienter med lett til moderat artrose, mens de med uttalt artrose har mer varierende grad av effekt.

Ønsker du en vurdering om dette kan være en behandling for deg, bestill time hos fysioterapeut Edgeir eller Sindre

Finn ledig time hos
fysioterapeuten her!